Πίσω

Διοίκηση

Mέλη
Πρόεδρος Δ.Σ.
τ. Ευρωβουλευτής και Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Mέλη
Γενική Διευθύντρια
Αναπλ. Καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας και Διεθνούς Πολιτικής, τ. Αντιπρύτανης/ Αναπληρώτρια Πρύτανη Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Mέλη
Γραμματέας Δ.Σ.
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, π. Υφυπουργός
Mέλη
Tαμίας Δ.Σ.
Καθηγητής Πληροφορικής, τ. Πρύτανης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
Copyright © 2011 idkaramanlis | All rights reserved.

Επικοινωνία

Πειραιώς 62
18346, Μοσχάτο
Τηλ. 2109444303
Fax. 2109444860
e-mail: info[at]idkaramanlis[dot]gr