Πίσω

Να αξιοποιηθούν κονδύλια για την Παιδεία στην Ελλάδα

Να αξιοποιηθούν κονδύλια για την Παιδεία στην Ελλάδα

09/07/11

Απόστολος Λακασάς

H Καθημερινή

 

Επισημάνσεις της επιτρόπου κ. Ανδρούλας Βασιλείου σε συνέντευξή της στην «Κ»

 

Προώθηση των μεταρρυθμίσεων και μεγιστοποίηση της αξιοποίησης των εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων προτείνει στην Ελλάδα η Ευρωπαία επίτροπος κ. Ανδρούλα Βασιλείου, αρμόδια για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την πολυγλωσσία και τη νεολαία. Η Κύπρια επίτροπος μίλησε στην «Κ» για τους στόχους της Ε.Ε. στον χώρο της Παιδείας, επισημαίνοντας την ανάγκη να δοθεί βάρος στην αντιμετώπιση της μαθητικής διαρροής. Στην Ευρώπη το 14% -στην Ελλάδα το 14,5%- των νέων 18 έως 24 ετών έχει εγκαταλείψει το σχολείο. Αρα ένας στους επτά αντιμετωπίζει το φάσμα της ανεργίας, της φτώχειας, της περιθωριοποίησης.

 

- Ποιοι είναι οι τομείς στον χώρο της εκπαίδευσης, στους οποίους χωλαίνει η Ε.Ε.;

- Τα επίπεδα εκπαίδευσης των Ευρωπαίων έχουν αυξηθεί σημαντικά την τελευταία δεκαετία. Εχουμε πιο πολλούς αποφοίτους δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης απ' ό,τι πριν από δέκα χρόνια. Ορισμένες από τις χώρες με τις υψηλότερες επιδόσεις διεθνώς (π.χ. στις δεξιότητες ανάγνωσης των 15χρονων ή τη συμμετοχή στη διά βίου μάθηση) είναι ευρωπαϊκές. Ωστόσο, η μαθητική διαρροή αποτελεί ακόμη πρόβλημα για έναν στους επτά νέους στην Ε.Ε. Επίσης, ένας στους πέντε μαθητές 15 ετών έχει δυσκολίες στην ανάγνωση.

- Δεν είναι οξύμωρο σε μία ήπειρο με παλιές και ισχυρές εκπαιδευτικές δομές να υπάρχει ακόμη μαθητική διαρροή; Πού οφείλεται αυτό;

- Ποσοστό 14% και πλέον των νέων ηλικίας 18 - 24 ετών στην Ε.Ε. έχουν εγκαταλείψει το σχολείο με απολυτήριο κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (στην καλύτερη περίπτωση). Αυτό σημαίνει ότι ένας στους επτά αντιμετωπίζει σοβαρό κίνδυνο ανεργίας ή επισφαλούς απασχόλησης, φτώχειας, κακής υγείας και αυξημένη πιθανότητα εξάρτησης από κοινωνικά επιδόματα κατά τη διάρκεια της ζωής του. Στην Ελλάδα ο δείκτης μαθητικής διαρροής είναι 14,5%. Δέκα χρόνια πριν ήταν 18,2%. Πρόκειται για σημαντική μείωση, εντούτοις, στόχος είναι να μειώσουμε το ποσοστό κάτω από το 10% ώς το 2020.

- Η Ελλάδα αντιμετωπίζει μία οξύτατη δημοσιονομική κρίση. Πού θεωρείτε ότι πρέπει να δοθεί βάρος, ώστε η εκπαίδευση να συμβάλει στην αντιμετώπιση της κρίσης;

- Οι δημόσιες επενδύσεις σε εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα είναι από τις πιο χαμηλές στην Ε.Ε. Είναι μεν δυνατή κάποια βελτίωση μέσω αποδοτικότερης χρήσης των λιγοστών διαθέσιμων πόρων, αναγνωρίζω όμως ότι υπάρχουν όρια στο τι μπορεί να επιτευχθεί με ελάχιστους πόρους. Υπό τις παρούσες συνθήκες, η Ελλάδα πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των δημοσίων επενδύσεων στην εκπαίδευση και κατάρτιση. Είναι θέμα καθοριστικής σημασίας τόσο για τη βραχυπρόθεσμη όσο και για τη μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό, θα ήθελα η Ελλάδα να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων, που μπορούν να στηρίξουν τις μεταρρυθμίσεις, αλλά και να χρηματοδοτήσουν υποδομές εκπαίδευσης. Η συγχρηματοδότηση από την Ελλάδα πρέπει να διατηρηθεί, καθώς θα παρέχει πρόσβαση σε σημαντικά κεφάλαια από την Ε.Ε. Το κόστος θα είναι μικρό σε σύγκριση με τα οφέλη. Είναι, επίσης, αναγκαίο η Ελλάδα να συνεχίσει τις προσπάθειες για μεταρρύθμιση και βελτίωση της ποιότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σημαντικό είναι να αυξηθεί ο αριθμός των πτυχιούχων ΑΕΙ, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του 32% που έθεσε η Ελλάδα, με μέτρα όμως που προάγουν την ισότητα.

- Δεν είναι λάθος το ενδιαφέρον να εξαντλείται μόνο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση;

- Η Ελλάδα πρέπει να βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα, την ελκυστικότητα και τη χρησιμότητα της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Παρακολουθούμε στενά τις προσπάθειες της χώρας για την επίτευξη του στόχου. Η συμμετοχή στη διά βίου μάθηση στην Ελλάδα είναι από τις χαμηλότερες στην Ε.Ε. Με χαρά πληροφορήθηκα τη νέα Εθνική Στρατηγική διά Βίου Μάθησης που ανακοινώθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο. Προέχει τώρα η υλοποίηση της στρατηγικής με σκοπό την παροχή περισσότερων και καλύτερων ευκαιριών μάθησης για ενήλικες, συμπεριλαμβανομένων των πλέον ευάλωτων, που πλήττονται από κοινωνικές και εκπαιδευτικές ανισότητες.

Δέσμη κοινών στόχων στην Ε.Ε. ώς το 2020

- Ποιοι είναι οι νέοι δείκτες που πρέπει να επιτευχθούν από την Ε. Ε. έως το 2020;

- Παρά την ποικιλομορφία τους, τα εκπαιδευτικά συστήματα στην Ευρώπη έχουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά. Οι υπουργοί Παιδείας συμφώνησαν επί μιας δέσμης κοινών στόχων για το 2020. Πρώτον, τουλάχιστον το 95% των παιδιών από 4 ετών έως και την ηλικία έναρξης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης πρέπει να συμμετέχει στην προσχολική εκπαίδευση. Στην Ελλάδα, μόνο το 68% των παιδιών αυτής της ηλικίας συμμετέχει. Δεύτερον, το ποσοστό των 15χρονων μαθητών με ανεπαρκείς ικανότητες στην ανάγνωση, τα μαθηματικά και τις θετικές επιστήμες πρέπει να είναι χαμηλότερο από 15%. Το ποσοστό αυτό στην Ελλάδα σήμερα είναι 21,3%. Τρίτον, το ποσοστό των μαθητών που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο πρέπει να είναι μικρότερο από 10%. Σήμερα στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό είναι 14,5%. Τέταρτον, το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 30-34 ετών με τριτοβάθμιο μορφωτικό επίπεδο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 40%. Στην Ελλάδα σήμερα είναι 26,5%. Τέλος, τουλάχιστον το 15% των ενηλίκων κατά μέσο όρο πρέπει να συμμετέχει στη διά βίου μάθηση. Στην Ελλάδα σήμερα, ένα πολύ χαμηλό ποσοστό, 3,3%, συμμετέχει. Tρεις πρόσθετοι στόχοι στους τομείς της μαθησιακής κινητικότητας, της απασχολησιμότητας και της εκμάθησης γλωσσών είναι υπό επεξεργασία.

 

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_1_09/07/2011_448687

Copyright © 2011 idkaramanlis | All rights reserved.

Επικοινωνία

Πειραιώς 62
18346, Μοσχάτο
Τηλ. 2109444303
Fax. 2109444860
e-mail: info[at]idkaramanlis[dot]gr