Πίσω

Η ανάπτυξη απαιτεί ελκυστικό επιχειρηματικό περιβάλλον

Η ανάπτυξη απαιτεί ελκυστικό επιχειρηματικό περιβάλλον

18/06/11

Γιώργος Α. Κορομηλάς
Αντιπρόεδρος Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών
Ημερησία


Η δημιουργία συνθηκών οι οποίες δεν θα λειτουργούν αποτρεπτικά στην ανάληψη οποιασδήποτε επιχειρηματικής πρωτοβουλίας είναι καθοριστικής σημασίας για την αλλαγή του επιχειρηματικού κλίματος που επικρατεί στη χώρα μας.
Πολλές φορές έχει τονισθεί ότι η σταθερότητα και η απλότητα του φορολογικού συστήματος είναι κυρίαρχος παράγοντας δημιουργίας ενός ελκυστικού επιχειρηματικού κλίματος, κατά συνέπεια και ταχύτερης εξόδου της οικονομίας από την ύφεση. Οι συνεχείς μεταβολές του υφιστάμενου φορολογικού πλαισίου με κύριο σκοπό τη βραχυπρόθεσμη εξυπηρέτηση δημοσιονομικών αναγκών, έχει σημαντικές αρνητικές συνέπειες μακροπρόθεσμα οι οποίες, ενώ δεν πρέπει, δυστυχώς παραβλέπονται μόνιμα από το φορολογικό νομοθέτη.
Ένα ασταθές και πολύπλοκο, δηλαδή αβέβαιο, φορολογικό πλαίσιο σαφέστατα δημιουργεί αρνητική ψυχολογία στους εγχώριους και ξένους επενδυτές, με αποτέλεσμα είτε να τηρούν στάση αναμονής ως προς τις υφιστάμενες ή/και μελλοντικές επιχειρηματικές τους δράσεις είτε, πράγμα ακόμα χειρότερο, να εξετάζουν τη δραστηριοποίηση σε άλλες χώρες, με όχι κατ' ανάγκην χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές, αλλά με σταθερό φορολογικό πλαίσιο το οποίο φυσικά θα ευνοεί την επιχειρηματική δραστηριότητα.
Ανεξάρτητα όμως από το βασικό ρόλο που διαδραματίζει το φορολογικό σύστημα στη δημιουργία ελκυστικού επιχειρηματικού κλίματος, συνεπώς στην προσέλκυση κεφαλαίων, η ανταγωνιστικότητα μιας οικονομίας σίγουρα δεν εξαρτάται μόνο από το ύψος της φορολογικής επιβάρυνσης των εταιρικών κερδών και των προσωπικών εισοδημάτων, αλλά εξαρτάται και από μία σειρά άλλων παραγόντων που συνθέτουν ένα φιλικό προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον. Χαρακτηριστικό γνωστό παράδειγμα είναι οι σκανδιναβικές χώρες οι οποίες ενώ έχουν ένα από τα υψηλότερα επίπεδα φορολογικής επιβάρυνσης παράλληλα θεωρούνται από τις πιο κατάλληλες οικονομίες για ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Η δημιουργία συνθηκών οι οποίες δεν θα λειτουργούν αποτρεπτικά στην ανάληψη οποιασδήποτε επιχειρηματικής πρωτοβουλίας είναι καθοριστικής σημασίας για την αλλαγή του επιχειρηματικού κλίματος που επικρατεί στη χώρα μας. Λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο αριθμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενων στη χώρα μας, η σχεδιαζόμενη αναπτυξιακή πολιτική δεν θα πρέπει να δώσει έμφαση μόνο στις μεγάλες επενδύσεις αλλά και στη στήριξη των υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων με την εξάλειψη της γραφειοκρατίας και την άρση όλων των εμποδίων που αντιμετωπίζουν καθημερινά. Η ελληνική μικρομεσαία μεταποιητική επιχείρηση πρέπει να γίνει ανταγωνιστική, να αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερο εξαγωγικό χαρακτήρα επεκτεινόμενη σε νέες αγορές, διατηρώντας όμως την παραγωγική της λειτουργία και τη δημιουργούμενη προστιθέμενη αξία, εντός της χώρας και όχι μεταφέροντας τις δραστηριότητές της σε άλλα κράτη. Η επανεκκίνηση της οικονομίας απαιτεί επενδύσεις μεγάλες αλλά και μικρές παράλληλα. Οι μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις πρέπει να στηριχθούν έτσι ώστε με την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων, ικανών να ανταγωνιστούν τα παραγόμενα σε άλλες χώρες, να επιβιώσουν αρχικά και στη συνέχεια να αναπτυχθούν σε ένα έντονα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον.
Στο πλαίσιο λοιπόν της δημιουργίας των κατάλληλων συνθηκών για την ανάπτυξη της οικονομίας απαιτούνται ριζικές αλλαγές στο γενικότερο θεσμικό πλαίσιο οι οποίες θα εξασφαλίσουν ένα ελκυστικό οικονομικό περιβάλλον με κύριο στόχο την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Καθημερινά βλέπουμε πολλά παραδείγματα ειδικά νέων ανθρώπων με καινοτόμες ιδέες και όρεξη για δημιουργία, που όχι μόνο δυσκολεύονται να βρουν κάποια στήριξη από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, αλλά αντίθετα βρίσκουν συνεχώς μόνο εμπόδια. Η έλλειψη ουσιαστικών κινήτρων για τη δημιουργία και την ανάπτυξη επιχειρήσεων και η γραφειοκρατία η οποία καθιστά δύσκολη την εφαρμογή όσων υπάρχουν είναι πέραν των άλλων, ουσιαστικά προβλήματα που απαιτούν επίλυση εδώ και τώρα.
Μέχρι σήμερα στη χώρα μας δεν υπήρξε ένα ουσιαστικό μεσομακροπρόθεσμο εθνικό στρατηγικό πλάνο για την ανάπτυξη. Η οικονομία έχει άμεση ανάγκη επενδύσεων, άρα πρέπει μέσα από ειδικά προγράμματα στήριξης της επιχειρηματικότητας να αξιοποιηθεί το αξιόλογο ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας μας, το οποίο έχοντας συμβιβαστεί με την ιδέα ότι τίποτα τελικά δεν αλλάζει, σπεύδει να αναζητήσει ευκαιρίες σε άλλες χώρες στερώντας τη χώρα μας από τις πολύτιμες υπηρεσίες του. Ενδεικτικά, τέτοια προγράμματα θα μπορούσαν να κατευθύνουν τους επιχειρηματίες σε νέες δραστηριότητες ή/και σε νέες αγορές όπου θα υπάρχει ζήτηση για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους παρέχοντας πρόσβαση σε κατάλληλα δίκτυα διανομής και επιδοτώντας νέες καινοτόμες μεθόδους παραγωγής κ.λπ. Το ζητούμενο είναι η ανάπτυξη και η ανάπτυξη απαιτεί τη δημιουργία ενός ελκυστικού επιχειρηματικού κλίματος.

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=12338&subid=2&pubid=111419517

Copyright © 2011 idkaramanlis | All rights reserved.

Επικοινωνία

Πειραιώς 62
18346, Μοσχάτο
Τηλ. 2109444303
Fax. 2109444860
e-mail: info[at]idkaramanlis[dot]gr