Πίσω

Προγράμματα

Πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Πολιτών

Το Ινστιτούτο Δημοκρατίας συμμετέχει στο Πρόγραμμα Πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Πολιτών σε συνεργασία με το Ίδρυμα Robert Schuman.

 

Φίλοι, εχθροί και φρούρια: μετανάστευση και ενσωμάτωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Το Ινστιτούτο Δημοκρατίας συμμετέχει στο Πρόγραμμα του Centre for European Studies με τίτλο «Φίλοι, εχθροί και φρούρια: μετανάστευση και ενσωμάτωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (Of Friends, Foes and Fortresses: Immigration and Integration in the European Union). Στο Πρόγραμμα, το οποίο ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2010, συμμετέχουν συνολικά 14 Ιδρύματα από διαφορετικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών

Το Ινστιτούτο Δημοκρατίας συμμετέχει από το 2002 στα Προγράμματα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών των ελληνικών ΑΕΙ και έχει δεχθεί μέχρι σήμερα φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πάντειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Οι εκπαιδευόμενοι φοιτητές απασχολούνται στους τομείς δράσης του Ινστιτούτου ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών τους, αποκτώντας δεξιότητες χρήσιμες για τη μελλοντική επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Τοπικές Δράσεις Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες

Το Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής συμμετέχει ως εταίρος στην εφαρμογή του Τοπικών Δράσεων Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες στην περιοχή του Δήμου Πύλου-Νέστορος. Οι εν λόγω Δράσεις αποτελούν μέρος του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, το οποίο εντάσσεται στο στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013.

Copyright © 2011 idkaramanlis | All rights reserved.

Επικοινωνία

Πειραιώς 62
18346, Μοσχάτο
Τηλ. 2109444303
Fax. 2109444860
e-mail: info[at]idkaramanlis[dot]gr