Πίσω

Τοπικές Δράσεις Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες

Το Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής συμμετέχει ως εταίρος στην εφαρμογή του Τοπικών Δράσεων Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες στην περιοχή του Δήμου Πύλου-Νέστορος. Οι εν λόγω Δράσεις αποτελούν μέρος του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, το οποίο εντάσσεται στο στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013. Ρόλο συντονιστή φορέα για την εφαρμογή των Δράσεων στις οποίες συμμετέχει το Ινστιτούτο Δημοκρατίας έχει αναλάβει η Ομάδα Παραγωγών «Ο Νηλέας», ενώ στους εταίρους συμπεριλαμβάνονται επίσης ο Δήμος Πύλου-Νέστορος, το Costa Navarino, ο Σύλλογος Γυναικών Δήμου Χιλιοχωρίων, ο Εκπολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Κορώνης, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεθώνης, ο Σύλλογος Γυναικών Δήμου Παπαφλέσσα, η Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου και Νοτιοδυτικής Ελλάδος, η Asset Τεχνολογική και το KEK Honesty.

 

Οι Τοπικές Δράσεις Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες έχουν ως πεδίο αναφοράς τις τοπικές αγορές εργασίας και επικεντρώνονται στην υποστήριξη των ανέργων αλλά και των επιχειρήσεων μιας οριοθετημένης περιοχής για τη σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας. Έμφαση δίνεται επίσης στην ανάδειξη νέων βιώσιμων πεδίων επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω της δημιουργίας Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων. Βασικός στόχος είναι η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, μέσω της κινητοποίησης των τοπικών φορέων. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί αρχικά με την προετοιμασία των ανέργων ωφελουμένων και περαιτέρω με την προώθησή τους στην απασχόληση και την επιχειρηματικότητα. Η προετοιμασία των ανέργων ωφελουμένων περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, από τη διαδικασία επιλογής μέχρι και την εξασφάλιση και δημιουργία θέσεων απασχόλησης

Copyright © 2011 idkaramanlis | All rights reserved.

Επικοινωνία

Πειραιώς 62
18346, Μοσχάτο
Τηλ. 2109444303
Fax. 2109444860
e-mail: info[at]idkaramanlis[dot]gr