Πίσω

Πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Πολιτών

Το Ινστιτούτο Δημοκρατίας συμμετέχει στο Πρόγραμμα Πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Πολιτών σε συνεργασία με το Ίδρυμα Robert Schuman.

 

Η Πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Πολιτών, που θεσπίστηκε από τη Συνθήκη της Λισαβόνας, είναι ένα νέο εργαλείο συμμετοχής στη χάραξη πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιτρέπει σε τουλάχιστον ένα εκατομμύριο Ευρωπαίους πολίτες, υπηκόους από το ένα τέταρτο των κρατών-μελών, να ζητήσουν απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για ζητήματα που τους ενδιαφέρουν ιδιαίτερα και εμπίπτουν στους τομείς αρμοδιοτήτων της Ε.Ε.

 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος, το Ινστιτούτο Δημοκρατίας και το Ίδρυμα Robert Schuman διοργανώνουν στις 13 Μαΐου 2011, στην Αθήνα, ημερίδα με τίτλο «"Περισσότερη Ευρώπη" για τις γυναίκες: η Πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Πολιτών». Η εκδήλωση αποσκοπεί στην εξοικείωση των γυναικών με το νέο εργαλείο, την Πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Πολιτών, και στη χρήση του για την προώθηση θεμάτων που αφορούν την καθημερινότητα των γυναικών, όπως ο συμβιβασμός εργασιακού-ιδιωτικού βίου, η πρόσβαση σε θέσεις ευθύνης, οι μισθολογικές ανισότητες, η εκπαίδευση, η κοινωνική ένταξη κ.ά. Αντίστοιχη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες την 21η Σεπτεμβρίου 2011.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.femmes-europe.eu/gr/

Copyright © 2011 idkaramanlis | All rights reserved.

Επικοινωνία

Πειραιώς 62
18346, Μοσχάτο
Τηλ. 2109444303
Fax. 2109444860
e-mail: info[at]idkaramanlis[dot]gr