Πίσω

Η οικονομική κρίση στην Ευρωζώνη και οι ευκαιρίες για τις κινεζικές εταιρίες

Σε άρθρο στη Wall Street Journal γίνεται λόγος για την επέκταση των κινεζικών επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκό έδαφος υπό το βάρος των δυσμενών εξελίξεων για την ευρωζώνη στο σύνολό της. Η αύξηση των κινεζικών επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (από $ 853 εκ. την περίοδο 2003-5 σε $ 43,9 δις. την περίοδο 2008-10) αντικατοπτρίζει τον μεταβαλλόμενο ρόλο της κινεζικής στην παγκόσμια οικονομία και τις νέες ισορροπίες που διαμορφώνονται σε αυτή. Αυτή η θεαματική μεταστροφή στη ροή των επενδύσεων σηματοδοτεί την αυτοπεποίθηση που νιώθουν οι κινεζικές επιχειρήσεις για ανοίγματα στο εξωτερικό. Τρεις παράγοντες ωθούν τους Κινέζους να επεκτείνονται σε ώριμες αγορές όπως αυτές της Δυτικής Ευρώπης: η επάρκεια κεφαλαίου, η αναζήτηση τεχνολογίας και η ανάγκη μεταφοράς τεχνογνωσίας στη διοίκηση επιχειρήσεων (management).

 

Σύμφωνα με ένα κείμενο που δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο 2010 (και) υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Survey on Current Conditions and Intention of Outbound Investment by Chinese Enterprises), «οι κινεζικές επιχειρήσεις έχουν θέσει ως προτεραιότητα την εκμετάλλευση τοπικών πόρων στις επενδύσεις τους σε αναπτυσσόμενες χώρες, ενώ εστιάζουν περισσότερο στην εισαγωγή προηγμένης τεχνολογίας στις επενδύσεις τους στις ανεπτυγμένες χώρες» (σελ. 13). Εξάλλου η πολιτική ανοικτών θυρών που ακολούθησε το κινεζικό καθεστώς από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 αποσκοπούσε στην εισαγωγή τεχνολογίας στη χώρα και στην απορρόφηση εργατικού δυναμικού στη μεταποιητική βιομηχανία.

 

Παρά τις αιτιάσεις της κινεζικής κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της χώρας τους ως αναπτυσσόμενης χώρας η πραγματικότητα είναι κάπως διαφορετική. Η κινεζική οικονομία αναπτύσσεται σε όλο το φάσμα παραγωγής (πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς). Η οικονομία αναπτύχθηκε κατά τις τρεις τελευταίες δεκαετίες χάρη στη μεταστροφή της στη βιομηχανία και ειδικότερα στις γραμμές παραγωγής προϊόντων που έχουν σχεδιαστεί στο εξωτερικό. Σε κείμενό του ο Eswar Prasad αναφέρονται οι στοχεύσεις του δωδέκατου πενταετούς προγράμματος και το δίδυμο προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κινεζική κυβέρνηση: αντιμετώπιση του πληθωρισμού δίχως μείωση των αναπτυξιακών προοπτικών της οικονομίας της χώρας. Το στοίχημα της Κίνας είναι η αλλαγή του οικονομικού μοντέλου ανάπτυξης. Μέχρι τώρα η ανάπτυξη βασιζόταν στις επενδύσεις και στις εξαγωγές. Η αστάθεια του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος έχει στρέψει την κινεζική κυβέρνηση στην αναζήτηση της ανάπτυξης μέσω της αύξησης της ιδιωτικής κατανάλωσης ώστε να μην εξαρτάται η διατήρηση της ανάπτυξης υπερβολικά από εξωγενείς παράγοντες.

Copyright © 2011 idkaramanlis | All rights reserved.

Επικοινωνία

Πειραιώς 62
18346, Μοσχάτο
Τηλ. 2109444303
Fax. 2109444860
e-mail: info[at]idkaramanlis[dot]gr