Πίσω

Επιμόρφωση - Πολιτική Ακαδημία

Συντονιστής: Παντελής Σκλιάς, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου                                 

Σκοπός της Πολιτικής Ακαδημίας είναι η διαμόρφωση πολιτικών και κομματικών στελεχών υψηλής εξειδίκευσης, μέσα από ειδικά σεμινάρια πολιτικής επιμόρφωσης.

Η Πολιτική Ακαδημία απευθύνεται σε κομματικά στελέχη αλλά και σε πρόσωπα μη ενταγμένα στην κομματική οργάνωση που ενεργοποιούνται πολιτικά και διαχειρίζονται ή ενδέχεται να διαχειριστούν πολιτικές, κομματικές ή κυβερνητικές υποθέσεις. Συνεργάζεται διαχρονικά με τους Τομείς και τις Γραμματείες του κόμματος, με επιστημονικούς φορείς, την τοπική αυτοδιοίκηση και τη νεολαία.

Η Πολιτική Ακαδημία διοργανώνει κάθε χρόνο σεμινάρια, ημερίδες και επιστημονικές διαλέξεις,  με σκοπό την κατάρτιση, εκπαίδευση και ενημέρωση των συμμετεχόντων σε θεματικές ενότητες που ακολουθούν την διάρθρωση των βασικών τομέων κυβερνητικής ευθύνης.

Το εκπαιδευτικό προσωπικό της Πολιτικής Ακαδημίας απαρτίζουν πανεπιστημιακοί καθηγητές, ειδικοί επιστήμονες και επαγγελματίες με υψηλού επιπέδου τεχνοκρατική κατάρτιση και εμπειρία σε τομείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Η Πολιτική Ακαδημία του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής έχει εκπαιδεύσει και επιμορφώσει περίπου 500 στελέχη  σε όλη τη χώρα.

Copyright © 2011 idkaramanlis | All rights reserved.

Επικοινωνία

Πειραιώς 62
18346, Μοσχάτο
Τηλ. 2109444303
Fax. 2109444860
e-mail: info[at]idkaramanlis[dot]gr